Till innehåll på sidan
interior

Vårt område är användning av röntgenstrålar med hög energi inom materialforskning. Vi är akademisk värd för det svenska strålröret vid PETRA III.

Om CeXS

Nyheter

We're hiring a post doc

You'll have the opportunity to conduct your own research as well as work with researchers in the Swedish community

Läs artikeln

DESY Photon Science Users´ Meeting and SMS Satellite Meeting

This year these will be online events, held on 22 January and 25-29 January.

Läs artikeln

Linux X-ray measurement theory webinar series continues

Läs artikeln

Kalender

DESY klocka

Ansök om åtkomst till PETRA III

Priviligerad åtkomst till röntgenstrålar med hög energi är öppen för svenska universitet, forskningsorganisationer och företag. Ansökningar till synkrotronljuskällan Petra III vid DESY i Hamburg görs två gånger om året, under våren och hösten. Företag kan även när som helst ansöka om betald tillgång.

Ansök om priviligerad stråltid

Betald åtkomst

Impact stories

Forskare håller presentaion

Röntgenstrålar med hög energi avslöjar motståndskraft mot väteförsprödning hos stål

Röntgenstrålar med hög energi vid det svenska strålröret gör det möjligt att se vad som händer inuti stål, i realtid, även i miljöer som efterliknar h...

Läs artikeln

Stora infrastrukturer

CeXS i korthet