Diffractions rays

Stråltider vid PETRA III

Svenska forskare har priviligerad tillgång till stråltider både vid det svenska strålröret och övriga DESY-opererade strålrör.

Centrum för Synkotronljus inom materialvetenskap

CeXS arbetar för att öka användandet av synkrotronljus för materialkarakterisering inom svensk materialforskning, och för att stärka internationella samarbeten inom området.

Det svenska strålröret vid PETRA III

Det svenska strålröret kallas SMS (Swedish Material Science beamline). Det har skräddarsytts för svensk materialforskning och kan utnyttjas för världsledande svensk forskning på området.

Centrumpartners

KTH logo
DESY logo
LiU logo