Diffractions rays

Centrum för Synkotronljus inom materialvetenskap

CeXS arbetar för att öka användandet av synkrotronljus för materialkarakterisering inom svensk materialforskning, och för att stärka internationella samarbeten inom området.

Photo of a clock

Ansök om stråltid

Svenska forskare har priviligerad tillgång till stråltider både vid det svenska strålröret och övriga DESY-opererade strålrör. Ansökan görs via anläggningens vanliga system.

Läs mer om att ansöka

Measuring the coating of a cutting tool
Measuring the stresses and strains within a tool while it's cutting.
Photo curtesy of Jens Birch.

Synkrotronljus för materialvetenskap

En synkrotron är en storskalig cyklisk partikelaccelerator, där elektronerna accelereras till nästan ljusets hastighet kring en fixerad bana i ett slutet system.

Kalender

Kontakter

Centrumpartners

KTH logo
LiU logo