Till innehåll på sidan

CeXS ansvar och aktiviteter

CeXS är akademisk värd för PETRA III Swedish Materials Science beamline och har ansvar för att övervaka privilegierad tillgång till PETRA III. CeXS åtar sig även infrastrukturutvecklingsprojekt som syftar till att skapa mervärde

Illustration
Uppdragsområden och mål för CeXS.

Läs mer om våra projketer och aktiviteter på vår engelska sida: Research activities