Till innehåll på sidan

Forskning vid det svenska strålröret

Trots störningar de störningar som orsakats av Covid 19 finns det många händelser att rapportera om från svenska forskares användning av PETRA III och det svenska strålrörer (SMS).

Lina och Mikael justerar strålstoppet i X-Cut rig4
Lina och Mikael justerar strålstoppet i X-Cut riigg 4. Foto: Jens Birch.

För att läsa mer om aktiviteter kring våra projekt, besök den engelska sidan: Research at the Swedish material science beamline

Tillhör: Centrum för Synkrotronljus inom materialvetenskap (CeXS)
Senast ändrad: 2021-04-22