Till innehåll på sidan

Ansökningsprocess

Ansök om privilegierad åtkomst genom att skicka in ett stråltidförslag om du kommer att publicera mätresultat. Ansök om betald tillgång för att hålla resultaten konfidentiella.

Swedish Materials Science Beamline P21
Det svenska strålröret P21. Foto: Jens Birch.

Privilegierad eller betald tillgång?

Tillgången till synkrotronstrålar vid PETRAIII, DESY är öppen för svenska universitet, forskningsorganisationer och företag. Processen för att få tillgång beror på om du vill publicera resultaten från mätningarna eller inte.

Ansök om privilegierad tillgång

Om du vill publicera mätresultaten i vetenskapliga artiklar kan du ansöka om privilegierad åtkomst genom att skicka in ett stråltidförslag.

Läs mer om ansökningsprocessen här: Ansök om privilegierad stråltid

Betala för konfidentiell tillgång

Om du vill hålla dina resultat konfidentiella behöver du betala för tillgång till PETRA III.

Om du har erfarenhet av denna typ av mätningar, vet att det finns en experimentell miljö som du kan använda, och har en tydlig projektplan, bör du kunna få tillgång till PETRA III anläggningar genom att kontakta DESY's Industry Relations Manager.

DESY's Industry Relations Manager:
Sabine Jähmlich
sabine.jaehmich@desy.de
Telefon: 49 40 8998 4579

Match-making tjänst

Om du behöver stöd med mätningar, se våra kommande råd och kontakta oss om du vill bli matchad med en relevant forskargrupp.

Råd för industriforskare

Om du har liten tidigare erfarenhet, bör du veta att kostnaderna varierar avsevärt. De beror på hur länge experimenten pågår, tillgången till experimentella miljöer samt hur mycket stöd du behöver för att genomföra mätningarna och analysera de enorma volymerna av experimentella data.