Till innehåll på sidan

Ansök om priviligerad stråltid

Priviligerad tillgång till röntgenstrålar med hög energi är öppen för svenska universitet, forskningsorganisationer och företag. Denna tillgång möjliggörs av Vetenskapsrådets (VR) investeringar i PETRA III, Hamburg som drivs av DESY (Deutsches Elektronen Synchrotron).

DESY klocka

Priviligerad stråltid

Svenska forskare har priviligerad tillgång till stråltider både vid det svenska strålröret och övriga DESY-opererade strålrör. Ansökan görs via anläggningens vanliga system.

Avtalet mellan Vetenskapsrådet och DESY ger svenska ger svenska forskare priviligerad tillgång till stråltid vid samtliga DESY-opererade strålrör vid lagringsringen PETRA III. Ansökningarna om stråltid ska gå igenom den normala rutinen vid PETRA III, via DOOR-systemet (DESY Online Office for Research with Photons).

Ansökan i DOOR-systemet

Ansök om privilegierad åtkomst i DOOR genom att skicka in ett förslag om du kommer att publicera mätresultat.

door.desy.de/door/

Två ansökningsomgångar per år

Registrerade DOOR-användare informeras via e-post när ansökningsperioden börjar. Ansökningar till PETRA III kan göras två gånger om året, med sista ansökningsdagarna 1 mars respektive 1 september.

Var noga med att ange att det är ett svensk ansökan, som därmed är berättigat till privilegierad åtkomst (kryssa i rutan) när du skickar ansökan om stråltid via DOOR-systemet. För att ansökan ska betraktas som svensk krävs det att projektledaren hör till ett svenskt lärosäte eller organisation.

Efter rankning av ansökningarna om stråltid – enligt standardföfarande vid DESY – kommer de svenska ansökningarna att behandlas separat och ges stråltid med början vid den högst rankade svenska ansökningen och vidare, tills all priviligerad stråltid är utnyttjad.

Ytterligare svenska ansökningar som inte kvalificerar sig för privilegierad tillgång, hamnar i den allmänna ansökningspoolen och kommer att konkurrera om stråltid med övriga ansökningar.