Till innehåll på sidan

Historik

Center for X-Rays in Swedish Material Science och det svenska strålröret vid Petra III-synkrotronen i Tyskland utgör tillsammans PETRA III Swedish Node – en ett strålrör för röntgenstrålar med hög energi, med två mätningsstationer speciellt utformade för materialvetenskapliga forskningsexperiment.

SMS byggs vid Petra III, Hamburg. Foto: Jens Birch.
SMS byggs vid Petra III, Hamburg. Foto: Jens Birch.

Läs mer på vår engelska sida: History

Tillhör: Centrum för Synkrotronljus inom materialvetenskap (CeXS)
Senast ändrad: 2021-04-23