Till innehåll på sidan

Om CeXS

Center for X-rays in Swedish Materials Science (CeXS) är akademisk värd för det svenska strålröret (Swedish Materials Science beamline) vid PETRA III. Strålröret är en svensk nationell forskningsinfrastruktur.

PETRA III i Hamburg.
Synkrotronen PETRA III i Hamburg.

Bakgrund

Forskningsinfrastrukturer tillhandahåller specialisttjänster som under korta perioder kan användas av forskare som del av deras forsknings- och innovationsprocesser. Forskningsinfrastrukturer har en organisation som ansvarar för att driva anläggningen, samt en värdorganisation.

Under 2010-talet beställde Sverige uppförandet av en ny forskningsinfrastruktur – det svenska strålröret (Swedish Materials Science beamline – SMS) vid synkrotronen PETRA III i Hamburg, Tyskland. Denna svenska nationella infrastruktur drivs av Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) och blev operativ år 2019. Samma år invigdes Center for X-Rays in Swedish Materials Science (CeXS) för att fungera som akademisk värd för det svenska strålröret.

Uppdraget för CeXS

PETRA III och det svenska strålröret används varje år av 200–300 forskare från samtliga svenska universitet, samt från institut och företag. CeXS är därmed en viktig företrädare för den svenska materialanvändarcommunityns intressen.

De formella värduppgifterna för CeXS inkluderar:

  • Att styra den vetenskapliga inriktningen för det svenska strålröret
  • Att säkerställa svenska intressen vid PETRA III
  • Att organisera och stödja utbildning och träning i användandet av strålröret
  • Årlig rapportering till Vetenskapsrådet om PETRA III:s utveckling och svensk användning av infrastrukturen
  • Allmän spridning av information och kunskap

Utöver detta genomför vi, med hjälp av vår forskningsexpertis och forskningsanvändarperspektiv, infrastrukturutvecklingsprojekt (hårdvara och metoder) relaterade till att effektivisera forskningsprocesser som innefattar experiment vid det svenska strålröret. Läs mer under ”Projekt”.

Illustration
Ett forskningsanvändningsperspektiv för effektivisering av forskningsprocessen för impact.