Till innehåll på sidan

CeXS i korthet

Center for X-rays in Swedish Materials Science är ett svensk-tyskt samarbete, med syfte att säkerställa det svenska forskarsamhällets tillgång till de stora infrastrukturer som behövs för mätningar med röntgenstrålar med hög energi.

Mer informat finns på vår engelska avdelning: CeXS in short

Tillhör: Centrum för Synkrotronljus inom materialvetenskap (CeXS)
Senast ändrad: 2021-04-22