Till innehåll på sidan

Råd för industriforskare

För att få ut så mycket som möjligt av mätningar vid synkrotronanläggningar, se det som en process i tre steg: skaffa kunskap, starta i mindre skala och planera noga för stråltiden.

Tre steg grafik
Processens tre steg: 1. Lär dig om vad det innebär 2. Börja litet och skala upp 3. Planera noggrant.

Steg 1. Lär dig mer om vad det innebär

För att få relevanta mätresultat krävs kunskap om det fenomen du försöker mäta såväl som tekniken som används vid strålröret.

Några tips för att komma igång:

 • Ta kontakt med forskare som arbetar inom ditt område och som framför allt också har erfarenhet av att utföra mätningar i synkrotronanläggningar.
 • Ta reda på mer om mätteknikerna och hur du använder dem genom att delta i utbildningar. Läs mer om kurser och utbildningar som är relevanta för branschforskare här: Kurser och praktiska utbildningar

Steg 2. Börja i liten skala och skala upp

Börja på en hanterbar labskala och börja en serie projekt. Dessa projekt bör successivt bygga upp din förståelse för ditt materialproblem såväl som din expertis inom de mättekniker som används på PETRA III.

Några tips för att skala upp:

 • Genomföra gemensamma forskning- och utvecklingsprojekt med forskningspartners
 • Delta i kurser och workshops
 • Delta i ett experiment vid ett strålrör.

Steg 3. Planera noggrant för användning av stråltid

I takt med att du ökar din kunskap, är du bättre rustad för att planera mätningar vid strålröret. Planering har tre viktiga aspekter:

 • Testmiljöer som behövs för att efterlikna ditt material / din process vid strålröret. Finns det en lämplig testmiljö? Behöver du support för att driva den?
 • Strålrörs-support. Att förbereda och göra mätningar är komplicerat och tar tid – och strålrör är igång 24 timmar om dygnet. Hur mycket support behövs vid strålröret? Vem kan ge dig kvalificerad, pålitlig support?
 • Dataanalys av de stora datamängder du kommer att producera. Har du lämplig datalagring, datorkraft och program? Har du kompetens och tid, eller behöver du support för att analysera dina data?

Planeringsstrategier

Vid planering av mätningar på PETRA III är finns det några strategier att tänka på:

 • Inledningsvis kan du genomföra strålrörsmätningar med hjälp av open access-forskning. Sedan, när ditt utvecklingsarbete blir mer kommersiellt viktigt, kan du börja betala för åtkomst och support.
 • Överväg om du kan få stöd från exempelvis Vinnova eller från EU-projekt som Calipso.
 • Sprid ut dina mätningar vid strålröret över tid. På så sätt kan du fånga upp lärdomar allt eftersom – och på så sätt få ut det mesta möjliga av varje omgång mätningar.
Tillhör: Centrum för Synkrotronljus inom materialvetenskap (CeXS)
Senast ändrad: 2021-02-25