Om CeXS

Centret för synkrotronljus inom svensk materialvetenskap är ett samarbete mellan KTH, LiU (Linköpings universitet) och DESY (Deutsches Elektronen Synchrotron) i Hamburg. Syftet är att öka Sveriges användning av synkrotronljus för materialkarakterisering och stärka internationella samarbeten inom området.

Sverige har genom Vetenskapsrådet investerat i uppbyggnad och drift av ett svenskt strålrör vid PETRA III, DESY, Hamburg. Det svenska strålröret kallas SMS (Swedish Material Science beamline P21) och är avsett att komplettera MAX IV-anläggningen. Det ska tillgodose svenska forskares behov av att använda röntgenstrålning med hög energi.

KTH har beslutat att agera akademisk värdinstitution för SMS i samarbete med Linköpings universitet (LiU), och för detta ändamål har Center for X-rays in Swedish materials science (CeXS ) etablerats vid KTH. Vetenskapsrådet bidrar ekonomiskt för att centret dels ser till svenska intressen vid SMS, dels vidareutbildar och tränar svenska forskare inom materialvetenskapsområdet i användningen av synkrotronljus.

Centrumpartners

KTH logo
LiU logo
Innehållsansvarig:Denise McCluskey
Tillhör: Center for X-rays in Swedish materials science (CeXS )
Senast ändrad: 2019-06-29